top of page

תנאי שימוש

כללי
1.    ברוכים הבאים לאתר של גל קרקו ("החנות"). השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש שלנו.
2.    על ידי הגשת הזמנה דרך החנות, את.ה מסכימ.ה להתחייב לתנאי השימוש שלנו.

הזמנות ותשלומים
1.    כל ההזמנות כפופות לזמינות של המלאי.
2.    התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר אישור ההזמנה.
3.    החנות רשאית לשנות את מחיר המכירה עם תום תקופת המכירה המוקדמת ו/או בכל זמן שלאחריה, ללא הודעה מראש לקהל המשתמשים באתר, למעט במקום בו מופיע פירוט המחיר.

 

משלוחים
1.    בתקופת המכירה המוקדמת, המשלוח יתבצע ללא תוספת תשלום ועד מקסימום 28 ימי עסקים מיום ההזמנה (נשתדל שפחות!)
2.    במכירה רגילה המשלוח יתבצע תוך זמן סביר לאחר אישור ההזמנה ובמחיר שייקבע על ידי המוכר ויעודכן באתר תחת "מחיר המשלוח"

 

ביטולי עיסקה והחזרות
1.    הרוכש רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
2.    אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
2.1.    מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.
3.    המוכר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.1.     במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
3.2.    במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית המוכר לבטל את המכירה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

לשאלות ובירורים לגבי ההזמנה שלך, ניתן ליצור קשר עימנו בכתובת gal.kar.ko@gmail.com

מדיניות הפרטיות


1.    פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החנות מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הספרים  לכתובת הדוא"ל המבוקשת 
2.    מידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
3.    החנות עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החנות משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
4.    בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
5.    החנות תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החנות רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
6.    המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
7.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

bottom of page